23 septembrie 2022 – Robotul didactic Arduino
 
Ne bucurăm să găzduim foștii noștri elevi care vin să-și împărtășească experiențele alături de noi. Astăzi, orele din cadrul disciplinei Informatică au fost predate de către Bălan Ionela-Loredana, fostă elevă a Școlii Gimnaziale Bumbești-Pițic, actuală studentă la Facultatea de Automatică și Calculatoare, specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației, din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, asistată de domnul profesor Ilie George-Constantin. Clasele a V-a, a VII-a și a VIII-a au avut ocazia să învețe câteva informații despre construirea unui robot și au primit sfaturi ce credem că îi vor ajuta pe parcursul anilor de studiu., precum și în alegerea domeniului în care vor să profeseze.
Robotica educațională îi ghidează pe elevi, pas cu pas, spre elaborarea și soluționarea de probleme didactice și îi ajută să verifice rezultatele obținute. Prin intermediul robotului didactic se pot preda concepte de fizică sau matematică, dar acasă ele pot servi și ca priză creativă și sursă de distracție. De asemenea, acești roboți pot fi utilizați și de începătorii în domeniul electronicii, care vor să-i asambleze de la zero și să obțină un aspect perfect al robotului.
Prof. Ilie George-Constantin
Bălan Ionela-Loredana

1 Martie 2022 – Proiect educațional interdisciplinar și extracurricular în parteneriat „Ion Creangă – mărțișorul literar”

Creanga de aur a literaturii române, „mărțișorul” sau „împăratul poveștilor” este și se va număra  întotdeauna printre cei dintâi autori citiți de copiii nației noastre. Prețuit pentru înțelepciunea ”simplă”, ușor de pătruns, dar mai ales pentru umorul său, Ion Creangă este îndrăgit de copii, gustat pe deplin, cu condiția de a fi adus în atenția lor cu dibăcie! Odată trecute obstacolele regionalismelor, umorul inegalabil le cucerește inteligența și spiritul, iar în bagajul lor de cunoștințe va rămâne mereu în uz bogăția zicerilor, proverbelor și zicătorilor populare, care fac deliciul unei limbi vorbite, vii. Citindu-l pe Creangă, copiii învață să glumească, să facă haz…uneori de necaz, alteori pe propria socoteală, ceea ce înseamnă finalmente inteligență, spirit înalt și nu în ultimul rând, omenie.

Scopul și obiectivele proiectului:

 • cunoașterea, prețuirea și valorizarea operei marelui povestitor;
 • educarea dorinței de a afla lucruri noi prin lectură;
 • îmbogățirea vocabularului cu expresii populare, proverbe și zicători;
 • cunoașterea și promovarea tradițiilor românești;
 • să-și îmbogățească cunoștințele despre marele povestitor;
 • să realizeze o expoziție de mărțișoare;
 • să realizeze lucrări artistico-plastice inspirate din lumea poveștilor lui Creangă;
 • să interpreteze roluri din poveștile și povestirile lui Creangă;
 • să interpreteze melodii inspirate din povești (Pupăza din tei)
 • să participe afectiv la activitățile desfășurate în echipă.

Prof. Nițu Lizica-Elena


1 Martie 2022 – Proiect educațional „Ion Creangă – un mărțișor pentru literatura română”

Cu această ocazie elevii școlii noastre sub îndrumarea doamnei profesor Petre Laura-Claudia, în colaborare cu domnul Săpun Viorel, reprezentant al Bibliotecii Comunei Bumbești-Pițic, au participat la un concurs literar-artistic cu următoarele secțiuni:

 • prezentarea datelor biografice ale lui Ion Creangă
 • să ne delectăm cu opera și amintirile marelui povestitor – lectura unor opere și vizionarea de secvențe din filmul „Amintiri din copilărie”
 • mărțișorul copilăriei – confecționarea celui mai frumos mărțișor

Scopul acestei activități a fost cunoașterea și prețuirea operei marelui povestitor, dezvoltarea gustului pentru studiu individual, stimularea creativității elevilor, cultivarea spiritului de echipă, valorificarea potențialului creativ și originalitatea elevilor

Prof. Petre Laura-Claudia


29 martie 2021 – 28 aprilie 2021 – Înscrierea în învățământul primar

Școala Gimnazială Bumbești-Pițic dă startul înscrierilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022! Așadar, domnul profesor Hodoși Mircea-Gabriel își va aștepta bobocii la înscrierea în clasa pregătitoare.
 
Perioada de înscriere: 29 martie 2021 – 28 aprilie 2021
Programul înscrierilor: luni, miercuri și vineri, între orele 08:00-14:00
Telefon: 0253 232 333
Email: scoalageneralabumbestipitic@hotmail.com
 
Vă așteptăm cu drag!
Imagini din sala de clasă unde își desfășoară activitatea clasa pregătitoare:

1-3 iulie 2018 – „Educație rutieră – Educație pentru viață” – etapa națională

În perioada 1-3 iulie 2018, la Târgu Secuiesc, în județul Covasna a avut loc etapa națională a competiției „Educație Rutieră – Educație pentru Viață”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne, prin I.G.P.R. – Direcția Rutieră și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Entuziasmul, devotamentul și determinarea sunt cuvintele cheie pe care le putem atribui copiilor care au participat la cele trei probe ale competiției, susținuți de dorința de a fi cei mai buni.

Elevii Școlii Gimnaziale Bumbești-Pițic s-au plasat pe locul 14 fiind felicitați printr-o diplomă, aplauze și, în final, întorcându-se acasă cu o experiență minunată. Aceștia au avut șansa de a vizita numeroase frumuseți ale României ca drept felicitare din partea domnului profesor Țună Petre Răzvan.

Prof. Țună Petre Răzvan


30 mai 2018 – „Educație rutieră – Educație pentru viață” – etapa județeană

La data de 30 mai 2018, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, a organizat Concursul „Educație Rutieră – Educație pentru Viață”, faza județeană, având ca scop formarea în rândul tinerilor a unui comportament rutier preventiv, prin cunoașterea normelor rutiere și verificarea aptitudinilor practice de folosire a bicicletei. Totodată, mișcarea sportivă a fost propusă de polițiști elevilor și ca alternativă la petrecerea timpului liber.

SCOPUL CONCURSULUI:
Formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoașterii și respectării regulilor de circulație pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație în rândul elevilor din învățământul preuniversitar.

PROBELE CONCURSULUI:
1. Proba teoretică în vederea verificării cunoștințelor privind regulile de circulație, pe bază de test grilă;
2. Parcurgerea unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon;
3. Parcurgerea unui traseu de către bicicliști în parcul-scoală.

În cadrul acestui  concurs s-au înscris și au participat un număr de 13 echipaje de la școlile gimnaziale din județ, printre care și elevi din cadrul școlii noastre, care au susținut o probă teoretică de verificare a normelor rutiere și o probă de îndemânare pe bicicletă. La finalul activităților, echipajele au primit diplome de participare, iar câștigătorii concursului, elevii Școli Gimnaziale Bumbești-Pițic, îndrumați de către domnul profesor Țună Petre Răzvan, vor reprezenta județul Gorj la faza națională.

Prof. Țună Petre Răzvan


31 octombrie 2017 – Halloween

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloween-ul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

Câțiva dintre elevii noștri au ales să sărbătorească Halloween-ul în cadrul Săptămânii Altfel costumându-se, sculptând dovleci și realizând machete.

Prof. Bejancu Arina


1 noiembrie 2015 – 1 iunie 2016 – Colegi, parteneri, prieteni

ARGUMENT

Am inițiat acest parteneriat pornind de la necesitatea promovării educației interdisciplinare. Școala și curriculum-ul ar trebui să ofere un cadru coerent și flexibil în care cooperarea și competiția interdisciplinară, gândirea independentă, opinia liber exprimată și argumentată, atitudinile sociale pozitive să constituie dimensiuni definitorii.

Prin acest proiect educațional se urmărește formarea și aprecierea elevilor asupra faptului ca diversitatea pornește în primul rând de la a conștientiza existența acesteia și se continuă cu demersul de înțelegere a semnificațiilor și a respectului față de valorile existenței culturale, istorice și artistice din diferite zone ale țării. În cadrul proiectului sunt implicate două școli ai căror elevi vor prezenta specificul zonei din punctele de vedere enunțate mai sus.

Acțiunile comune desfășurate cu elevii implicați urmăresc să-i determine pe aceștia să reprezinte cu cinste școala de proveniență și specificul istorico-geografic al zonei limitrofe comunității .

În cadrul proiectului am stabilit scopul, obiectivele proiectului, resursele umane, spațiale, temporale, calendarul activităților, indicatorii și impactul acestuia asupra celor implicați direct sau indirect. Prin desfășurarea proiectului elevii își vor forma comportamente de acceptare, valorizare și toleranță unii față de ceilalți.

Activitatea desfășurată în cadrul proiectului va fi făcută cunoscută în presa locală, în activitatea metodică a cadrelor didactice implicate și pe paginile web ale școlilor. De asemenea, se va realiza o pagină a acestui parteneriat în cadrul unei rețele de socializare online cu mare impact în rândul elevilor, pentru o mai bună mediatizare și o colaborare strânsă între elevii și cadrele didactice implicate.

SCOPUL PROIECTULUI:

Formarea conștiinței, solidarității și respectului față de valorile culturale din diferite zone ale țării; Dezvoltarea unui mediu intercultural destinat să faciliteze cunoașterea, acceptarea, integrarea, promovarea și valorificarea diversității etnice și culturale manifestate pe teritoriul țării noastre.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Cunoașterea și aprecierea tradițiilor și a obiceiurilor specifice zonelor geografice în care să implice sisteme culturale variate prin prezentarea cunoștințelor din diferite perspective culturale; Să trateze moștenirea culturală, experiența și contribuțiile grupurilor multiculturale de elevi, cu prețuire și să conștientizeze necesitatea relațiilor dintre ei; Dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor de acceptare, comunicare, toleranță, precum și înțelegerea și respectul în relația cu alți elevi, fată de cultura, civilizația, valorile și stilurile de viață ale grupurilor culturale din țara noastră; Stabilirea unor relații de prietenie între elevii din școlile partenere; Să analizeze consecințele acceptării diferențelor culturale între elevi, asupra comportamentelor manifestate în mod cotidian la școală și în timpul liber (momentul întâlnirii); Popularizarea la nivelul școlilor cu informații despre cultura, civilizația și valorile grupurilor culturale conlocuitoare ; Inițierea unui demers educativ intercultural.

GRUP ȚINTĂ:

Elevi selecționați de către profesorii coordonatori, din clasele V-VIII, Școala Gimnazială Bumbești-Pițic, Gorj; Elevi selecționați de către profesorul coordonator, din clasele V-VIII, Școala Gimnazială Cireșu, Mehedinți.

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Noiembrie 2015 – Iunie 2016

PARTICIPANȚI LA PROIECT:

Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Gorj și ai Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți; Reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Gorj și ai Casei Corpului Didactic Mehedinți; Cadrele didactice din Școala Gimnazială Bumbești Pițic, Gorj și din Școala Gimnazială Cireșu, Mehedinți; Reprezentanți ai comunităților locale din comunele Bumbești Pițic, Gorj și Cireșu, Mehedinți; Reprezentanți ai părinților elevilor din școlile implicate;

EVALUARE ȘI PRODUSE FINALE:

Portofolii realizate de către elevii participanți; Albume cu fotografii realizate pe întreaga perioadă de desfășurare a parteneriatului educațional: Expoziții de desene, colaje, obiecte tradiționale; Spectacole realizate cu ocazia vizitelor elevilor la școlile partenere; Produse multimedia cu imagini, muzică, filme din activitățile ce au loc pe parcursul parteneriatului educațional; Excursii tematice ale elevilor și cadrelor didactice la școlile partenere și în zonele turistice limitrofe.

IMPACTUL PROIECTULUI:

1. Asupra elevilor:

 • Vor lega prietenii cu elevii din cadrul școlilor partenere;
 • Vor cunoaște noi obiceiuri și tradiții; Își vor forma comportamente de acceptare, toleranță, respect;
 • Vor realiza colecții, portofolii, albume;
 • Vor susține spectacole pentru promovarea parteneriatului educațional;
 • Vor vizita zone turistice, istorice, arheologice din zonele limitrofe școlilor partenere.

 2. Asupra cadrelor didactice:

 • Vor face schimb de experiență cu cadrele didactice din școlile partenere;
 • Vor îndruma elevii în realizarea activităților propuse;
 • Vor coordona/media activitatea proiectului;
 • Vor acorda diplome participanților.

3. Asupra instituțiilor/comunității locale:

 • Școlile vor reuși promovarea educației interculturale;
 • Școlile își vor promova propria imagine;
 • Comunitatea locală își va promova obiceiurile și tradițiile din zonă.

DISEMINARE/MEDIATIZARE:

Dorim să continuăm proiectul prin desfășurarea altor activități interculturale, iar cadrele didactice participante vor îndruma în continuare activitățile; în ceea ce privește mediatizarea proiectului, acesta se va face prin diferite materiale (prezentări power point, materiale grafice, audio, video, broșuri, pliante, afișe etc.); se vor susține spectacole tematice la fiecare dintre școlile participante în momentul realizării vizitelor, în scopul mediatizării parteneriatului educațional; vom invita la activitățile pe care le vom derula, reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai casei corpului didactic și membrii comunităților locale, persoane resursă care vor cunoaște și vor transmite mai departe reușitele noastre; diseminarea rezultatelor se va face prin mediatizarea proiectului, prin realizarea unor schimburi de experiență cu alte școli care au proiecte asemănătoare, cu scopul de a populariza reușitele din timpul și după încheierea proiectului; publicarea unui articol pe paginile de internet ale școlilor participante la parteneriatul educațional, cât și pe pagina de Facebook creată în acest scop.

Prof. Ilie George-Constantin

Prof. Gheorghescu Georgiana


1 martie 2016 – Ziua porților deschise

În data de 1 martie 2016 s-a desfășurat „Ziua porților deschise” pentru clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Bumbești Pițic.

La această activitate au participat doamnele educatoare împreună cu preșcolarii care vor veni la toamnă în clasa pregătitoare, părinții acestora și învățătorii.

S-a prezentat oferta educațională la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017, metodologia de înscriere în clasa pregătitoare, materialele pe care lucrează elevii clasei pregătitoare din acest an școlar.

Prof. Nimară Violeta