OFERTA EDUCATIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE BUMBEȘTI-PIȚIC

Școala Gimnazială Bumbești Pițic face parte din unitățile de învățământ din județul Gorj și are rolul de a educa elevii din comuna Bumbești Pițic, de a-i îndruma și pregăti pentru viață.

Școala Gimnazială Bumbești-Pițic

Școala este situată la 45 km de municipiul Târgu Jiu, pe un drum de importanță națională. Școala dispune în acest moment de 2 corpuri. În cadrul școlii funcționează și un cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare unde cursurile sunt susținute de profesor calificat, iar elevii pot afla tainele informaticii.

Fiecare sală de clasă este destinată unei discipline studiate de către elevi prin trunchiul comun. Astfel școala dispune de cabinet de limba și literatura română, cabinet de științe (fizica, chimie, biologie), cabinet de istorie.

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală, sunt calificate, pasionate pentru munca pe care o prestează, dăruite școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

Pe lângă curriculum-ul național, școala oferă elevilor și un curriculum la decizia școlii, ore prestate de cadre didactice pregătite din punct de vedere profesional și nu numai. Astfel în programele de opțional există :

  • Literatura pentru copii;
  • Educație pentru sănătate;
  • Tehnologia informației și a comunicațiilor.

Opțiunile strategice ale școlii:

  • Asigurarea unui program corespunzător de educație și formare pentru elevi;
  • Stimularea creativității tuturor factorilor implicați în elaborarea proiectului curricular și extracurricular;
  • Formarea continuă a personalului din unitate.
Serbare de Crăciun
De 1 Decembrie
De 1 Decembrie
La cursuri
Lecție de olărit