„Școala se confundă cu viața… una o întregește pe cealaltă! Școala îți dă posibilitatea să-ți trăiești viața complet. Viața nu-i decât continuitatea școlii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu)

Educația nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Școala Gimnazială Bumbești-Pițic

Școala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educație de calitate centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerințelor profesionale ale societății române sau europene.

Școala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea și dezvoltarea acestora pentru obținerea de performanțe.

Ne dorim și vom acționa pentru implicarea activă a beneficiarilor direcți și indirecți în problemele școlii.

Școala noastră trebuie să fie o instituție care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicați în procesul instructiv-educativ să se afirme și să-și pună în valoare calitățile profesionale.