ISTORICUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN BUMBEȘTI-PIȚIC

Învățământul în comuna Bumbești-Pițic a evoluat și s-a dezvoltat în cadrul și în paralel cu învățământul din județul nostru, județul Gorj. Existența a numeroase documente din sec. XVI, XVII și XVIII, privitoare la hotărârea unei proprietăți de pământ cumpărate sau desprinse din Obștea sătească între persoane particulare ori între sate și între comune, demonstrează că locuitorii din această zonă aveau nevoie să știe să citească și să scrie, chiar dacă acestea erau date de cancelariile domnești. Deci dorința de a învăța era vie în viața acestor oameni încă din vremea domnitorului Neagoe Basarab.

Lecție de olărit

Spiritul pașoptist manifestat și prin ideea de luminare a poporului pentru a aduce libertatea și dreptatea, primită în școlile din apusul Europei, s-a manifestat în a doua jumătate a sec. al XIX-lea prin înființarea de școli la sate pentru trezirea țăranilor. Deci se simțea lipsa de spații și, mai ales, de dascăli și în comuna noastră, încă de la sfârșitul sec. al XIX-lea, au luat ființă școlile, la Poienari în 1884 și la Bumbești-Pițic în 1890. Nu se cunoaște locul unde s-au deschis aceste școli, dar ele sunt evidențiate în documente.

Primul local de școală cunoscut a fost cel din Bumbești-Pițic, anume o casă țărănească cu două camere și o sală. Într-o cameră lucra primarul și notarul, iar în cealaltă își desfășura activitatea cu elevii din cele patru clase primare, învățătorul. Localul se afla în satul Ciovei. Totuși, știința de carte nu face progrese prea mari, în 1907 – 90% dintre femei și 40% dintre bărbați fiind analfabeți. Dar școala face progrese, apar învățătorii care slujesc cu credință profesia de educator. Printre primii învățători de la începutul sec. al XX-lea este Ion N. Pârvulescu, venit din Leleștii Gorjului. A funcționat puțin pentru că s-a dedicat unei alte activități de progres a țăranilor și anume înființarea Băncii Populare „Măgura” – idee izvorâtă și pusă în practică de Ministerul Educației din vremea aceea, Spiru Haret. Lista învățătorilor continuă cu Eftimie Dogaru și Dumitru Castigeanu. Dar un adevărat progres în viața școlii îl aduce noua generație de învățători cu studii complete în specialitate în școlile Normale la Bumbești-Pițic – Gheorghe Cosoroaba și Pantelimon Ciofu, iar la Poienari – Ion Ciotor și Augustin Burlan. Aceștia au adus în școlile din comună concepțiile moderne ale învățământului, didactica eficientă a activității la clasă. Un progres important pe linia de dotări a învățământului din comuna noastră cu un spațiu adecvat, a fost construirea noilor localuri de școală primară în 1919 la Poienari și în 1921 în Bumbești-Pițic.

Vizită la Coloana fără sfârșit

Perioada celui de-al doilea Război Mondial a stagnat evoluția învățământului așa cum s-a întâmplat în toată țara. Totuși, au mai existat cadre didactice care au rămas în sat să învețe copiii carte: Eugen Rădăcină Făgaș, Constantin Elena din Bălcești, Mărioara Pârvulescu. După război s-a trecut la o serie de reforme care, odată cu liniștea omenirii, au deschis din nou dragostea pentru învățătură. Numărul elevilor sporește de la an la an. Așa se face că în anul școlar 1960/1961 numărul elevilor era de 281. Pași importanți se fac în domeniul învățământului preșcolar, în 1951 se creează primul post de grădiniță în Bumbești-Pițic, iar în 1954 la Poienari. Evoluția progresivă a învățământului se manifestă prin crearea școlii de 7 ani în 1954 după care la cel de 8 ani și în anul 1981/1982 la 10 ani. Pentru aplicarea principiului „politehnizării învățământului” în 1982 se construiește Atelierul școală la Bumbești-Pițic în vederea dezvoltării învățământului în comuna noastră. O contribuție importantă și-au adus-o în această perioadă dascăli cu experiență ca: Popescu Ion, Bălașa Aurora, Burlan Mircea, Popovici Mihai s.a., dar și tineri ca: Lăcătușu Nechit, Mihăilescu Ion, Chepea Elvira s.a.După 1989, școala a devenit un centru de interes mai mare pentru cetățeni și administrație. S-au extins spațiile de școlarizare la Bumbești-Pițic, a fost instalată încălzirea centrală a întregului spațiu, a fost dotată cu sursă de apă potabilă – școala din Bumbești-Pițic a polarizat activitatea cu elevi și cadre didactice din zonă, devenind Centru de Examen pentru Evaluarea Națională.

În prezent, școala noastră se numără printre școlile foarte bine dotate ale județului, astfel încât cadrele didactice și elevii își desfășoară activitatea în condiții foarte bune dispunând de o serie de mijloace moderne de eficientizare a procesului instructiv educativ.